10. oppimisympäristö

Ruoholahden ala-aste: Kokemuksellinen ja vuorovaikutteinen musiikin oppimisympäristö
Ruoholahden ala-asteen oppimisympäristö keskittyy toiminnallisen musiikin opettamiseen kehittämiseen. Oppimisympäristössä ohjataan kehorytmiikkaa ja musiikkiliikuntaa vuorovaikutteisesti. Oppilaiden oma äänen ja musiikin tuottaminen on keskeistä. Musiikin oppimisympäristö mahdollistaa monipuolisen ajattelutaitojen harjaannuttamisen, esimerkkinä rytmin vieminen kielellisiin ainekseen (lorut, leikit, sanojen rytmittäminen). Rytmin avulla voidaan opetella englannin sanoja, vaikkapa epäsäännöllisiä verbejä.


Oppimistoiminnan fyysiset lähtökohdat

Ruoholahden ala-asteen musiikin oppimisympäristöä kehitettiin siten, että musiikkiluokasta poistettiin ylimääräiset pöydät ja tuolit. Tuolit asetettiin puolikaareen luokan eteen. Rytmi- ja laattasoittimet sijoitettiin oppilaiden tuolien taakse valmiiksi. Malletit sijoitettiin laattasoittimien viereen. Pienet rytmisoittimet sijoitettiin luokan eteen, josta opettaja voi ne joustavasti jakaa oppilaille.

Fyysisten järjestelyjen avulla oppilailla on esteetön mahdollisuus liikkua ja toimia. Oppilaalla on välitön kontakti opettajaan ja toisiin oppilaisiin. Soittimet ovat helposti saatavilla ja prosessi etenee ilman turhia välivaiheita. Oppilas pääsee joustavasti eteenpäin eri oppimisvaiheissa. Tila mahdollistaa musiikin tekemisen liikkeen, tanssin ja soittamisen avulla.

Oppimisprosessin kulkua osista kokonaisuuteen

Opettaja tuottaa ääniesimerkin puheen tai kehorytmien avulla. Oppilas kuuntelee ja havainnoi esimerkkiä, jäljittelee puheen ja kehorytmien avulla toimien esimerkin mukaisesti. Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eroja puheen avulla tuotetun rytmin ja pelkän rytmin välillä.
Musiikkia tuotetaan keholla ja rytmi- sekä melodiasoittimilla käyttäen napsutuksia, taputuksia ja tömistyksiä. Opettaja ohjaa oppilaita viemään kehorytmiikan avulla opittuja rytmejä ORFF-soittimiin (helposti soitettavat soittimet kuten kellopelit, ksylofonit ja muut rytmisoittimet). Oppilaat asettavat omia hypoteeseja siitä, miltä eri soittimien äänet kuulostavat, ennen kuin kokeilevat soittimia.

Rytmin ja melodian tutkiminen

Opettaja ohjaa oppilaita tutkimaan rytmiä ja melodiaa erilaisten graafisten kuvien ja rytmien yhdistelyn ja vertailun avulla. Rytmin ja melodian yhteyteen perehdytään myös ostinaton (toistuva melodia- tai rytmikuvio) avulla. Opettaja ohjaa oppilasta tuottamaan musiikkia monipuolisesi omalla kehollaan ja soittimilla. Yhteisöllinen musisointi, toisten oppilaiden kuunteleminen ja ryhmässä toimiminen ovat avainasemassa. Dokumenttikameraa ja videotykkiä hyödynnetään nuottien ja rytmien esittämisessä.

Integrointi muihin oppiaineisiin

Oppilaat soveltavat oppimiaan taitoja erityisesti kielen liittyvien oppimistehtävien kanssa. Oppilaat rytmittävät erilaisia loruja, leikkejä ja sanoja, esimerkiksi englannin kielen epäsäännöllisiä verbejä. Rytmejä ja melodiaa voidaan myös kuvata ja mallintaa eri tavoin esimerkiksi kuvaamataidossa.Menetelmäviuhkan ajattelutaidot, joita oppimisympäristö tukee:
Tapahtumasta tiedoksiMitä sitten tapahtuikaan?Ongelmien kautta oivallukseenOsista kokonaisuudeksi Kokonaisuus muodostuu osistaPäättelen, osaan ja muistanTapahtumasta tiedoksi