Töölön ala-aste
Töölön ala-asteen oppimisympäristö käsittää oman Fronter-huoneen, jonka tavoitteena on edistää edistää opettajien verkko-oppimisympäristön hyödyntämistä opetuksessa. Fronter-huoneessa on materiaalia ja linkkejä eri oppiaineisiin liittyen. Oppimisen ohjaamisessaon tärkeää, minkälaisia oppimistehtäviä opettaja voisi antaa oppilailleen linkin yhteydessä? Fronter-huonetta hyödynnetään tutkivan ja ongelmakeskeisen oppimisen tukena.