Vuorovaikutuskana löytyy Fronterista, Oppijan huoneesta.