Pedagoginen menu toimii työskentelyn jäsentäjänä ja keskustelun pohjana pedagogisessa kahvilassa. Tavoitteena on saada uusia ideoita opetuksen menetelmälliseen monimuotoistamiseen sekä tutustua menetelmäviuhkan käyttöön.