Tehtaankadun ala-aste
Tehtaankadun ala-aste on kehittänyt alkuopetusluokan oppimisympäristön. Toiminnallinen, viihtyisä ja joustava oppimisympäristö tukee oppilaiden yhteistoiminnallisuutta ja sosiaalisia taitoja. Oppimisympäristö mahdollistaa pelaamisen, leikin, draaman, yksilö- ja ryhmätyöskentelyn ja opiskelun eri paikoissa, esimerkiksi säkkituoleilla, lattialla omassa työpisteessä. Oppimisympäristössä ohjatun osallistavan ja ongelmakeskeisen opetuksen avulla oppilas harjaantuu tekemään havaintoja, tunnistamaan symboleja, muodostamaan käsitteitä ja ohjaamaan omaa toimintaansa.